Waarom Brocade?

Brocade is ontstaan binnen Anet, de ICT-afdeling van de Universiteit van Antwerpen en haar wetenschappelijke partners. Brocade voldoet dan ook aan de hoogste wetenschappelijke standaarden. Een team van toegewijde ontwikkelaars, ondersteunt door een actieve gemeenschap van gebruikers, zorgt ervoor dat Brocade altijd in beweging is en blijft. Bij elke release, waarvan er gemiddeld twee per jaar zijn, komen er nieuwe functionaliteiten en verbeteringen bij.

Brocade standaard functionaliteiten

Uninova biedt met Brocade de hedendaagse collectiebeheerder administratieve elementen die garant staan voor een compleet collectiebeheer. Een greep uit het aanbod:

Aanmaak en ontsluiting van bibliografische en documentaire databanken.

Automatisatie van bibliotheekbeheerstaken waaronder; catalogusbeheer.

Aanbod van elektronische diensten aan eindgebruikers met intuïtieve omgeving.

Beheer van “objecten” – in de meest ruime zin van het woord – middels een kneedbaar datamodel.

Brocade Normen en Standaarden

Zowel qua invoer als qua uitwisseling van data, respecteert Brocade alle gangbare internationale normen en standaarden:

Brocade zal zich ook in de toekomst conformeren naar de internationale standaarden.

L

ISBD –met inbegrip van EAN, ISBN-10 en -13

L

Mapping met MARC, MARC XML, USMARC, UNIMARC en nog veel meer

L

Copy cataloguing & harvesting via Z39.50, SRU/SRW, OAI-PMH, OpenURL

L

ISO 2788 voor thesauri -ISO 3166 voor landencodes

Webtoepassing

Brocade is een webtoepassing: de communicatie tussen de gebruiker en het systeem verloopt via een standaard webbrowser en aan de hand van dynamisch gegenereerde HTML-pagina’s en elektronische formulieren. Het werken met een webtoepassing heeft de volgende voordelen:

Installatie van lokale software is minimaal

Technologie is toekomstgericht

Integratie met andere internetdiensten

L

Brocade kan worden ingezet als een lokaal collectiemanagementsysteem, maar kan
ook worden ingezet voor de automatisering van meerdere organisaties in één
netwerkverband. Verschillende (deel)organisaties gebruiken daarbij een gemeenschappelijk Brocade-systeem. Dit vereist vanzelfsprekend een uitgekiend systeem van autorisaties: wie van welke instelling mag welke gegevens zien, aanmaken en/of bewerken? Brocade gaat hier feilloos mee om. Wanneer een gebruiker een formulier met gegevens opvraagt, kan zij of hij deze gegevens aanpassen. Aanpassingen worden pas opgeslagen in de databank nadat de gebruiker op de registreer knop heeft gedrukt. Deze formulier afhandeling is typisch aan een webinterface: de server stuurt gegevens naar de client en zodra dat gebeurd is, is er geen communicatie meer tussen de server en client. Het formulier met de gegevens bestaat enkel op de pc en de server heeft geen weet van aanpassingen die de gebruiker op dat moment uitvoert.

L

Pas als de gebruiker op de registratie knop klikt, is er weer communicatie tussen server en client. De server ontvangt het formulier en schrijft globaal alle wijzigingen op in de databank Dit betekend ook dat de bandbreedte die geboden wordt door een zakelijke internetverbinding volstaat.

Catalogusbeheer

L

Brocade laat het toe om in diverse bibliografische formaten te omschrijven. Deze kunnen gaan van zeer uitgebreide beschrijvingen van oude uitgaven over AV-media tot objecten. Het catalografische model ondersteunt alle gangbare multimedia. Nieuwe vormen kunnen zonder veel moeite worden toegevoegd. Organisaties aangesloten op hetzelfde Brocade-netwerk, kunnen een gezamenlijke catalogus opbouwen. Een bibliografische beschrijving hoeft dus maar één keer worden ingevoerd. Alle organisaties die één of meer exemplaren van het boek of tijdschrift bezitten, kunnen hun eigen bezitgegevens aan het bibliografische record toevoegen. Bibliografische records die met dezelfde catalografische regels beschreven worden, vormen een afzonderlijke catalografische databank. In dezelfde Brocade-toepassing kunnen bibliografische records volgens verschillende regelwerken beschreven worden.

L

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om binnen dezelfde Brocade-toepassing een regelwerk te definiëren voor openbare bibliotheken en een tweede regelwerk voor wetenschappelijke bibliotheken.

Authority controle en thesaurusbeheer

De module authority controle en thesaurusbeheer kan binnen de catalografische module worden gebruikt voor controle bij de invoer van persoonsnamen, namen van instellingen, geografische namen, trefwoorden, SISO-codes, thesauri, enzovoort. 

Diverse modules

Tenslotte omvat Brocade tevens modules voor bijvoorbeeld: Electronic Resource Management, het opbouwen van DocumentStore, het beheren van gedigitaliseerde inhoud, nieuwsbrieven, statistieken en lijsten.

Beheer eindgebruikers                                        

Het beheer van eindgebruikers is traditioneel een onderdeel van de leenmodule. Brocade gaat echter uit van een omgeving waar diverse gepersonaliseerde diensten worden aangeboden aan een eindgebruiker. Deze diensten en hun modaliteiten worden in deze module beheerd.

Uitleenbeheer                                                

Vanzelfsprekend ondersteunt Brocade de traditionele diensten als reserveren, uitlenen, verlengen en innemen. Brocade laat een flexibel gebruik van parameterwaarden toe die zelfs in complexe netwerken nog te beheersen blijft. De parameterwaarden kan uw organisatie mede vormgeven.

Publiekscatalogus

Vanuit één Brocade databank kunnen diverse deelcatalogi online worden aangeboden en dit zonder verdubbeling van data. Voorbeelden hiervan zijn afzonderlijke online catalogi voor elektronische tijdschriften of voor aan het netwerk participerende (deel)organisaties. Zoeken kan via een single search box, eenvoudig (op één index) of geavanceerd (booleaanse combinaties binnen één of meerdere indexen).

Aanwinsten administratie

Deze module voor aanwinsten laat zowel complexe als eenvoudige acquisitie toe. Ook hier wordt optimaal gebruik gemaakt van diverse mogelijkheden die het internet biedt: automatische updating van munten, elektronisch bestellen, herinneringen via de e-mail, enz. Deze module laat samenwerkingen binnen een netwerk toe, bijvoorbeeld via gemeenschappelijke leveranciersbestanden.

Abonnementenbeheer

Brocade registreert abonnementen op tijdschriften en reeksen.

L

Uninova support

Afhankelijk van de door uw gekozen vorm van support kunt u op diverse manieren contact opnemen met onze servicedesk. Onze medewerkers staan op werkdagen voor u klaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

De servicedesk is telefonisch te bereiken op: 088 47 23 400.                                          Per e-mail: support@uninova.nl                                                                                      Indien u beschikt over de juiste inloggegevens kunt u ook direct in het ticketingsysteem:

meer informatie?

Neem contact op

Aanmelden voor de nieuwsbrief