Privacy Policy Ebieb App

Uninova B.V.  heeft als missie om uiterst zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en open en eerlijk te zijn over wat wij met uw gegevens doen en wat het doel ervan is. In dit privacybeleid is omschreven welke persoonsgegevens van u worden verzameld en verwerkt wanneer de eBieb app bezoekt. Tevens wordt in dit privacybeleid beschreven met welk doel uw persoonsgegevens verzameld worden, welke personen en/of instanties toegang hebben tot uw persoonsgegevens en hoe deze gegevens worden beveiligd.

VOOR WIE IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens welke tot stand komt door gebruik maken van de eBieb app en/of deze informatie zelf aan één van de entiteiten die gelieerd zijn aan de Uninova B.V., te verstrekken.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens valt onder Uninova B.V.

De centrale verwerking van uw persoonsgegevens wordt verricht door Uninova B.V. de contactgegevens zijn:

Adres: Keurmeesterstraat 2, 2984 BA te Ridderkerk

Telefoonnummer: +31 (0)88 – 4723426

E-mailadres: support@uninova.nl

Website: www.uninova.nl

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U?

Hieronder is een opsomming opgesteld van de gegevens die wij (mogelijk) van u verwerken:

IP-adres;

Locatiegegevens;

Gegevens over activiteiten op de eBieb app;

Type apparaat en appstore/browser;

Overige persoonsgegevens welke u zelf verstrekt via uw account, e-mailcorrespondentie, een telefoongesprek of via de eBieb app door het invullen van een formulier;

Voor- en Achternaam;

Adresgegevens;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Pasnummer;

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Uninova B.V.  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

U te kunnen bellen of e-mailen om te reageren op vragen/opmerkingen in antwoordformulieren;

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Om fraude en misbruik van onze apps/sites of services te voorkomen en op te sporen;

Uninova B.V.  analyseert uw gedrag op de eBieb app om daarmee de eBieb app te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

Uninova B.V.  volgt uw surfgedrag over verschillende pagina’s waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;

Uninova B.V.  verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Indien nodig zal Uninova B.V.  vóór het verwerken van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden, contact met u opnemen, mits wettelijk verplicht, om hiervoor toestemming te vragen. U heeft ten alle tijden, mits wettelijk verplicht, de mogelijkheid om een bezwaar te maken tegen verdere verwerkingen.

Daarnaast zal Uninova B.V.  uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van de dienstverlening. Onze medewerkers en door ons betrokken derden zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Dit wordt geborgd in geheimhoudingsverklaringen.

Op de eBieb app van Uninova B.V.  staan hyperlinks naar andere websites. Uninova B.V.  is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het cookiebeleid of het privacybeleid van deze websites.

HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Alle persoonsgegevens die verzameld en/of verwerkt worden voor de in het hierboven genoemde privacybeleid zullen niet langer dan nodig voor het uitvoeren van het doeleinde bewaard blijven.

In het geval van klachten of geschillen over het contact of onze producten worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.

WIE HEEFT ER TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Medewerkers van Uninova B.V.  krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens op basis van het need-to-know-principe. Dit wil zeggen dat enkel medewerkers van Uninova B.V.  die een relatie hebben met de informatie die verzamelde wordt toegang krijgen tot deze gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Sales afdeling die op basis van IP-adressen analyseert vanuit welke regio de website het meeste benaderd wordt. Uw gegevens worden enkel verwerkt door Uninova B.V.  en worden niet gedeeld met externe partijen tenzij dit wettelijk verplicht is of benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?

Uninova B.V.  deelt uw persoonsgegevens enkel met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

COOKIEBELEID VAN UNINOVA B.V.

Uninova B.V.  maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de eBieb app wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Uninova B.V.  gebruikt deze cookies voor de technische functionaliteit van de eBieb app. Deze cookies worden ook gebruikt om de eBieb app goed te laten functioneren en te optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij cookies om uw surfgedrag bij te houden zodat we u op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Daarnaast kunt u ook alle informatie eerder welke reeds zijn opgeslagen via de instellingen van uw apparaat/browser verwijderen.

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

Uninova B.V.  heeft aan de eBieb app Google Analytics gekoppeld. Met Google Analytics worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. Google Analytics verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze app bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze eBieb app, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over Google Analytics ga naar www.googleanalytics.com.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Uninova B.V.  heeft binnen de eigen entiteiten passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies van uw persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking ervan tegen te gaan. Daarbij tekenen alle medewerkers en inleners van Uninova B.V.  een geheimhoudingsverklaring waarbij wordt vastgelegd dat er vertrouwelijk met de verkregen bedrijfsinformatie moet worden omgegaan. Daarnaast wordt er – indien van toepassing – van iedere verwerker contractueel vastgelegd dat hij/zij adequate beveiligingsmaatregelen treft voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij/zij in opdracht van Uninova B.V.  verwerkt.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Als betrokkenen heeft u diverse rechten welke betrekking hebben op de persoonsgegevens die door Uninova B.V.  worden verwerkt. Zo heeft u – binnen de wettelijke kaders – ten alle tijden het recht op inzage, correctie, beperking, overdraagbaarheid en/of verwijdering van de gegevens die wij van u verwerken.

Alle verzoeken, klachten of overige privacy gerelateerde vragen kan u onder vermelding van uw naam, de vacature en een omschrijving van uw verzoek richten aan support@uninova.com.